กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา โดยนายปราโมท พระหันธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยนำนักเรียนร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัย สังฆทาน เป็นการส่งเสริมมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ณ วัดป่าบ้านแสนพัน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร