โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47230

042-162422

potisan2012@gmail.com