ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 155561113
มัธยมศึกษาปีที่ 24349923
มัธยมศึกษาปีที่ 360451053
รวมมัธยมต้น1581503089
มัธยมศึกษาปีที่ 448621103
มัธยมศึกษาปีที่ 534691033
มัธยมศึกษาปีที่ 63956953
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า1211873089
รวมทั้งหมด27933761618

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565