นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (ก.พ.ด.)

วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 นายวิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (ก.พ.ด.) ณ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา จังหวัดสกลนคร