ผลงานนักเรียนโพธิแสนวิทยา ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทน สพม.สน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคอีสานที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานนักเรียนโพธิแสนวิทยา ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทน สพม.สน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคอีสานที่จังหวัดร้อยเอ็ด

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ข้อความ

ความรู้สึกทั้งหมด