พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โรงเรียนโพธิแสนวิทยาโดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิแสนวิทยา