พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

โรงเรียนโพธิแสนวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ นายปราโมท พระหันธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้และลงนามถวายพระพร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโพธฺแสนวิทยาเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิแสนวิทยา จังหวัดสกลนคร