พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา โดยนายปราโมท พระหันธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา คณะผู้บริหารและคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนางสาวกรณ์กาญจน์ แก้วดี ปลัดหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองรักษาราชการแทน นายอำเภอกุสุมาลย์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีข้าราชการ ตำรวจ และประชาชนชาวอำเภอกุสุมาลย์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว