พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โรงเรียนโพธิแสนวิทยา โดย นายอนุชา แก้วปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอกุสุมาลย์จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร