รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1

วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนโพธิแสนวิทยาภายใต้การนำของ นายปราโมท พระหันธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยาได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 ณ ห้องประชุมดาวกระจาย โรงเรียนโพธิแสนวิทยา