โครงการ 1 คน 1 กล้า

27 มิถุนายน 2566 โรงเรียนโพธิแสนวิทยานำโดย นายปราโมท พระหันธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนโพธิแสนวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ 1 คน 1 กล้า คืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ สร้างชุมชนให้มีชีวิติประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมกับคณะผู้นำท้องถิ่นในการร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อคืนพื้นป่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ