โรงเรียนโพธิแสนวิทยาจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดย นายปราโมท พระหันธงไชยผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเพื่อแสดงออกถึงถึงความจงรักภักดี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิแสนวิทยา