โรงเรียนโพธิแสนวิทยาเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายปราโมท พระหันธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยาและคณะครูได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในระหว่างวันที่ 13 มถุนายน 2566 – 14 มิถุนายน 2566